USNESENÍ č.2/2002
ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 11. 12. 2002

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

V Úherčicích dne 16. 12. 2002

Vítězslav NevoleJana Písařová
místostarostastarostka