Úherčice

rozkládají se na severovýchodním svahu železných hor, s krásným rozhledem na Chrudimsko, Pardubicko, Králové Hradecko, dále na celé Krkonoše a Orlické hory. Na sever leží Radlín, na severovýchodě Dlubiň, na výhodě Dolany, na jich a západ jsou rozsáhlé lesy, které činí velice krásné pozadí při pohledu na Úherčice od lesa „Paláce“. Na severozápadě je osada Zdechovice, politicky přidělena ke Kostelci. Úherčice složeny jsou ze dvou částí z vlastní vsi a čísti lidově zvaná „Obicka“. Uherčice měly dle sčítání lidu v roce 1921, 25 čís. pop. se 132 obyvateli, z nichž bylo v roce 113 římských kat., 9 evang. a 8 čsl. katolíků a 2 bez vyznání. Obyvatelstvo živí se vesměs polním hospodařením. Průmyslových podniků v obci není. Živnostníci kteří se výhradně věnují svému řemeslu jsou dva; a sice Antonín Antonín, mistr dlaždičský a Marie Beranová, dámská krejčová. Velkostatek v obci není, rovněž ani velkých rolníků, jsou zde vesměs menší hospodářské usedlosti, jež majitele stačí samy obdělati. Dělníci v obci bydlící nemají v obci výdělek, proto musí za práci docházeti do skály ve Vápeném Podole. Ve zdejší obci je také skála na kámen stavební a štěrkový pro silnice, ale poslední dobou pro špatný odbyt kamene nalézá se ve stavu polospustlém.

Škola v Úherčicích není, obec je přiškolena do Morašic vzdálených asi 4 km. Kostel zde rovněž není a obec je přifařena k Heřmanově Městci. Roku 1898 byla zde postavena obecním nákladem K. 1425,50 kaple, která vysvěcena roku 1899 Paně Marii. Je to stavba šestiboká prosté architektury. První zvonek na této kapli zněl nejjasněji v celém okolí, ale byl rakouskými úřady v r. 1917 schozen a odebrán pro válečné účely. Roku 1920 byl nahražen zvonkem jiným. První zvonek dodala firma Rudolf Perner v Budějovicích, vážil 38 kg a stál 74,24 zl. (148,48 K.) Druhý zvonek dodala firma Jan Půjman v Novém Ralsku, vážil … kg a stál 640 K.

Jednou neb dvakrát do roka koná se v kapli požehnání. Jiných památných staveb v obci není. Roku 1921 založena byla v obci zdejší Občanská beseda, jež vytkla si za úkol pěstování společenského života a dramatického umění. Jiný spolek v obci není.