Opis Pamětní knihy místní obce Úherčice

1924–1937

Karel Makeš

Sestavil

Vladimír Makeš

Sestavil

Petr Písař

Tato kniha obsahuje 190 – slovy jednosto devadesát stran.

Za OÚ: Vladimír Makeš

Přehled revizí
Revize 12006-08-13
Přidány identifikátory kapitol a odkaz na domovskou webovou stránku obce.
Revize 22007-04-24
Opraveny překlepy v úvodu a tiráži, aktualizován odkaz na web obce, pro sazbu zvoleno volné písmo jGaramond od Jana Thora a velikost základního písma zvětšena na 12 bodů, zrušeno číslování kapitol, opraveny identifikátory kapitol na přípustné hodnoty.
Revize 32007-09-05
Překlepy opraveny v celém dokumentu, čísla revizí začínají od jedné, aktualizován odkaz na web obce, zúžené mezery nahrazeny zúženými nezalomitelnými, entity nahrazeny svojí hodnotou. Transformováno XSL šablonami DocBooku verze 1.72.0 a vysázeno programem FOP ve verzi 0.93 (což umožnilo vložit textovou vrstvu do souboru PDF).

Obsah

Úvod
Vlastní opis
Úherčice
Dějiny obce Úherčice
Dolany = Rozpakov
Roku 1848
1919
Rok 1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Závěr

Seznam tabulek

1. Tabulka vojínů za světové války 1914–1918
2. A. Aktiva
3. B. Pasiva
4. C. Srovnání
5. Dne 19. května do Národního schromáždění obdržela:
6. Dne 26. května při volbě do zem. a okres. zastupitelstva: