Usnesení č. 4/2004

Ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 19. 8. 2004

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zrušuje

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 19. srpna 2004.

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka