Přejít na hlavní obsah

Navigace


Hi­sto­ri­e

Ob­sah strán­ky

 1. Přehled událostí
 2. Kroniky
 3. Pamětihodnosti

Přehled událostí

Kroniky

Pamětihodnosti

Kaple Panny Marie

Malá šestiboká stavba okrové     omítky a červené střechy s věžičkou a zvonem obklopená lípami

Čelní pohled na kapli

Na zdi je zavěšen velký obraz Panny Marie      chovající dítě, pod ním na dřevěném schodu stojí bíle prostřený stůl      s umělými květinami, křížem, dvěma svícni a opět malou bílou soškou      Panny Mariie. Před stolem je bílá svíce ve svícnu na třech vysokých      nohách

Vnitřní výzdoba kaple

Opis Pamětní knihy místní obce Úherčice, kapitola „Úherčice“, 2. odstavec:

Roku 1898 byla zde postavena obecním nákladem K. 1425,50 kaple, která vysvěcena roku 1899 Paně Marii. Je to stavba šestiboká prosté architektury. První zvonek na této kapli zněl nejjasněji v celém okolí, ale byl rakouskými úřady v r. 1917 schozen a odebrán pro válečné účely. Roku 1920 byl nahražen zvonkem jiným. První zvonek dodala firma Rudolf Perner v Budějovicích, vážil 38 kg a stál 74,24 zl. (148,48 K.) Druhý zvonek dodala firma Jan Půjman v Novém Ralsku, vážil … kg a stál 640 K.

Opis Pamětní knihy místní obce Úherčice, kapitola „Roku 1848“, 2. odstavec předcházející tabulce vojínů:

V Úherčicích také zvonek z kapličky Panny Marie byl zrekvírován, při čemž udála se následující příhoda:

V květnu 1917 přišli do Úherčic dva vojáci, němci, kteří neznali slova česky, aby sňali zvonek. Před kapličkou shromáždíl se hlouček lidí, kteří přihlíželi, smutně a tiše na práci. Zvonek, který zněl tak jasně, jako málokterý v okolí, při snímání jeho srdce ještě jednou jako by se chtělo rozloučiti se svojí obci a širým krajem. Když byly vojáci s prací hotovi odnesli zvonek do kůlny p. starosty V. Tlapáka, kde ho uzamkly a odešli. Večer na to slečna Marie Havlíčková a Anna Hubáčková, šly k p. J. Zimovi aby jím kůlnu otevřel, že zvonek odnesou a schovají a až bude konec války, že ho zavěsí opět na kapličku. P. Jos. Zima po dlouhém přemlouvání s nimi šel, kůlnu p. Tlapáka vypáčil a zmíněné dívky zvonek vzaly a odnesly ho na zahradu p. Frant. Hubáčka č. 11., kde ve velké hromadě kamení ho schovali. V tomto úkrytu bohužel nebyl dlouho. V. Tlapák druhé dne oznámil na Okres. hejtmanství, že zvonek někdo ukradl. Tam tomu nechtěli věřit, protože takových případů stávalo se víc a nařídili, aby Úherčice buď vydaly zvonek nebo – že musí všichni jsoucí na dovolené aneb propuštěny na delší dobu vojáci, okamžitě nastoupiti. Nařízení to způsobilo v Úherčicích poprask. Všichní vojáci na dovolené žádali, aby vydali zvonek, jen aby oni nemuseli na vojnu. Protože nikdo mimo Jos. Zimy, Václava Tlapáka, Marie Havlíčkové a Anny Hubáčkové o zvonku nevěděl po dlouhém schánění p. V. Tlapák jím o zvonku pověděl, protože byl sám mezi těmi, kteří by museli ihned odejíti na vojnu. Zvonek ze svého úkrytu vytáhli a s ním se rozloučili. Do Chrudimě ho odvezl p. Fr. Hubáček, kterého doprovázel Frant. Paulus. Tak dopadla snaha některých, aby zvonek uschován byl do konce války.

Kaple byla v roce 1919 oceněna na 1000 Kč (Opis Pamětní knihy místní obce Úherčice, kapitola „1919“).

Opis Pamětní knihy místní obce Úherčice, kapitola „Rok 1920“, 10. a 11. odstavec:

V červnu tohoto roku byl objednán nový zvonek na místo ve válce rekvírovaného u fírmy Frant. Pujman v Novém Ransku u Chotěboře za 640 Kč.

Na proti účet provedena mezi občany sbírka mosazi jichž sebráno asi 5 kg. Mosaz byla poslána drahou fírmě. Kromě toho provedena sbírka peněžní která vynesla 260 Kč, (v Úherčicích 153 Kč, ve Zdechovicích 107 Kč), zbytek Kč 380 uhrazen z obecní pokladny. Zvonek byl vysvěcen Panně Marii dne 6. září 1920 a téhož dne zavěšen a poprvé s ním vyzváněno.

Opis Pamětní knihy místní obce Úherčice, kapitola „Rok 1924“, 3. odstavec od konce:

Na podzim byla opravena kaplička nákladem Kč 1.800,–. Musely být vyměněny sloupky ve vížce které byly úplně schnilé a vížka byla pobita novým plechem.

Nový zvon

Nová kronika, kapitola „Rok 1993“, oddíl „Volby 6. 3. 1993“, odstavec „Oprava zvonu“, str. 125:

Z kapličky byl vyjmut rozbitý železný zvon. Prozatím bude umístěn u Výborných čp. 25. Má dojít k jednání s rodinou zvonařů Dietrichových z Brodka u Přerova.

Novoutou lesknoucí se profil zvonu s plastikou modlící se Panny       Marie se svatozáří a nápis „Panno Marie, oroduj za nás“

Nový zvon

Nová kronika, kapitola „Rok 1994“, oddíl „Nový starosta“, odstavec „Nový zvon“, str. 130:

Máme v obci nový zvon, krásný. Ale byl bohužel přivezen nedokončený a nedá se proto zavěsit. Tato chyba z neznalosti bude muset být OÚ napravena. Zvon je prozatím umístěna na OÚ.

Rekonstrukce střechy v roce 2008

V roce 2008 byla zahájena oprava kapličky.

Levá východní strana     kapličky ukazuje zcela chybějící střechu. Strop je zakryt modrým     igelitem. Za kaplí se tyčí vzrostlá lípa, jejímiž listuy prosvítají     sluneční paprsky.

Rekontrukce střechy (východní bok kaple)

Záběr od země na žluté průčelí s tmavohnědými prosklednými dveřmi,     hnědým lomeným obloukem, dvěma falešnými pilíři zasezenými v obou rozích,     ozdbobný plastický podstřešní věnec a místo střechy přesahuje modrá     plachta. Namísto střechy se naskýstá neobvyklý pohled na listoví stromů.

Průčelí (sever)

Žlutá boční stěna, uprostěd lomenné okno s hnědým orámováním,     rovněž hnedý sokl stavby, dva falešné pilíře místo střechny modrá     plachta, okolní olistěné lípy vrhají stíny na kapli.

Západní bok

Zadní lomená apsida, z velké části zajryto větvemi lip. Opět chybí     střecha.

Zadní část z jihozápadu

Žlutá fasáda zadní lomenné části kaple, na místo střechy splývá     modrá plachta a prosvítá jasněmodré nebe.

Detail střešního věnce s průhledem na nebe

Pohled rovnoběžný se stropem, vidět je žlutý plasticý věnec, modrá     plachta a hnědě latě, které ji zatěžují, přes listí prosvítá modrá     oblaha nmísto obvyklé červené střechy.

Střecha opravdu chybí

Detail na zakulacenou kliku s orezlými šrouby, hnědé dveře a futra,     která jsou zakryta pavučinami, ve skle se leskne nedostavěný dům

Dlouho neotvírané dveře

Pohled srkze sklo dvěří na okno zakončené lomenným obloukem     rozdělené na šest dílů. Levý prostřední je otevírací, na jehož kličce     visí uvýzlý ztrouchnivělé lano od zvonu. Tabulka levého horního dílu     okna je popraskaná, vrchní tabulky ukazují modrou plachtu, prostřední     zelené listí a spodní bílý dům se červenými taškami. Ve skle dvěří přes     které blo foceno se odráží vesnická chalupa bílo-okrové omítky se starou     červenou střechou, před domem je hnědý plot, z části řidký, z části     hustý a na předzahrádce roste vysoký smrk.

Rozbité okno s provazem od zvonu